Colophon Consult BV

Colophon Consult BV

 

Mediation

 

 

Verbinden en bemiddelen lijkt eenvoudig. Het is mijn passie!

 

Bij mediation zoeken de conflictpartijen, onder leiding van een mediator, naar een oplossing.

De mediator is vooral de regisseur van het mediationproces, die partijen helpt de oplossing te vinden.

Hij doet dat vanuit een strikt neutrale en onafhankelijke positie.

 

Als mediator hak ik zelf geen knopen door, maar ga ik met partijen op zoek naar de belangen die in het geding zijn.

Van daaruit worden oplossingsopties besproken.

dit leidt tot het vinden van een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden.

 

Mediation is realiseren van een win-win situatie, waarbij de bestaande relaties zo min mogelijk worden geschaad.

 

 

 

 

 

Mediation onder meer bij:

 

* herstel arbeidsrelatie

* re-integratie kwesties

* beeindiging dienstverband

* arbeidsconflicten

* exit-mediation

* samenwerkings-geschillen op alle niveaus

* directie - OR

* directie - RvC

* bestuur - directie

* erfeniskwesties

* relationele kwesties

* familie kwesties

* overheid - burger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Mediation is snel,

efficient,

relatief goedkoop

en slaagt in 80%

van de gevallen.

 

'Ik heb jarenlange ervaring - vanuit de filosofie van Servant Leadership - als bestuurder/directeur van maatschappelijke organisaties en ondernemingen en in het ondersteunen en begeleiden van raden van toezicht, raden van bestuur, directies en management bij uiteenlopende vraagstukken.'